Ajankohtaista

Tältä sivulta näet, mitä yhdistyksessämme tapahtuu.

VUOSIKERTOMUS 2022

ViaDia Salo ry perustettiin helmikuussa 2020 ja rekisteröitiin 24.3.2020. Yhdistyksen kotipaikka on Salo ja toiminta-alueena Salon seutu. Yhdistys on valtakunnallisen ViaDia ry:n jäsen ja taustayhteisö on Salon Vapaaseurakunta.

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Vapaakirkon tunnustuksen ja yhdyskuntajärjestyksen mukaisesti tehdä diakoniatyötä aineellisen, henkisen ja hengellisen hädän lieventämiseksi Salossa. Lisäksi yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on päihteettömän elämäntavan ja elämänhallinnan edistäminen.

Salon Vapaaseurakunta on tehnyt ruoka-apu työtä jo vuodesta 2010 lähtien. Ruoka-aputyö siirtyi yhdistyksen rekisteröidyttyä ViaDia Salo ry:lle.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 31.5.2022. ja syyskokous 15.11.2022.

Yhdistyksen arvot

ViaDia ry on voittoa tavoittelematon kristillisellä arvopohjalla toimiva hyväntekeväisyys- järjestö, jonka arvot ViaDia Salo ry jakaa. Meille on tärkeää apua tarvitsevien yhden- vertaisuus, toimintamme avoimuus, yhteistyö eri tahojen kanssa ja luotettavuus.

Yhdistyksen visio

Palvelemalla lähimmäisiämme vahvistamme välittämisen, toivon ja lohdun kulttuuria yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Salossa.

Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö tai yhteisö, joka hyväksyy ViaDia Salo ry:n säännöt ja toiminnan tarkoituksen. Henkilöjäseniä oli vuoden päättyessä 28.

Toiminnan tavoite

ViaDia Salo ry:n toiminta-alueen erityisessä syrjäytymisvaarassa olevat ja yksinäisyydestä kärsivät lähimmäiset saavat tukea ja apua ViaDia Salo ry:n tavoitteellisen diakoniatyön kautta.

Henkilöstöresurssit

Diakoniatyön koordinaattorina työskenteli 50 % palkkatuella 1.1.2022 – 31.5.2022 sekä 1.9.-31.12.2022 välisinä aikoina pastori Eija Hård. Työaika oli 18 h/vk. Toisena henkilönä 100 % palkkatuella työskenteli diakoniatyöntekijänä Satu Viljakainen 3.1.-31.7.2022 .

Yhdistyksen ruoka-aputyöstä vastasi Sirpa Lindström ja logistiikasta Olli Lindström Ruokajaossa työskentelee 23 vapaaehtoista henkilöä eri tehtävissä ja heistä neljä kuljetuksesta.
Vuodesta 2021 on vapaaehtoisten määrä laskenut kuudella henkilöllä. Uusia henkilöitä tuli mukaan viisi.

ViaDia Salolla oli RISE:n kautta kaksi henkilöä suorittamassa yhdyskuntapalvelusta 1.1.2022-2.7.2022.
Molemmat henkilöt tekivät työtä kolmena päivänä viikossa 2h/pv yhteensä 6 tuntia/vko.

Tilat

ViaDia Salo ry käyttää Salon Vapaaseurakunnan Perniöntie 13:ssa sijaitsevia tiloja. Ruokavarasto ja jakopiste sijaitsevat rakennuksen lämpimässä tallisiivessä. Toimisto ym. tilojen käyttö on vastikkeetonta, ainoastaan ruuan säilytyksestä aiheutuvat sähkökulut korvataan seurakunnalle. Kulujen määrä on todennettu mittaamalla varastotilan laitteiden sähkönkulutus.

Salon kaupungin terveystarkastaja on pyynnöstä käynyt tarkastamassa ruoka-aputyössä käytettävät tilat ja hyväksynyt ne sekä sai yhdistyksen omavalvontasuunnitelman.

Viestintä

Facebookissa tiedotettiin ruokakassien jaosta ja yhdistyksen tapahtumista. Instagramissa julkaisiian ruokajako päivien mainokset ja muut ilmoitusasiat.
Jäsenkirje lähetettiin sähköpostina kaksi kertaa. Lisäksi on tiedotettu ajankohtaisista asioista, mm. kutsut sääntömääräisiin yhdistyksen kokouksiin.
Nettisivut (salo.viadia.fi) yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseksi avattiin huhtikuussa 2021.
Sähköinen ajanvaraus nettisivujen kautta ruokakassin hakemiseen ja lauantailounaalle osallistumiseen on vakiintunut ja suurin osa varauksista tehdään Nettiajan kautta. Lisäksi on ollut mahdollisuus varata aika puhelimitse sekä lauantailounaalle että ruokakassin hakemiseksi kerran kuussa.
Whatsapp-ryhmiä kolme: hallitukselle, kasseja pakkaaville sekä niitä jakaville vapaaehtoisille on omat ryhmänsä tiedottamista ja keskusteluja varten. Niiden kautta myös sovittiin toimintoihin osallistumisesta.
Ruoka-apu.fi on ruoka-aputoimijoiden yhteinen ilmoitustaulu, jossa ViaDia Salo ilmoitti ajantasaiset tiedot ruoka-aputapahtumista.
Media: Yhdistyksestä kirjoitettiin artikkeli 2.6.2022 Salon Seudun Sanomissa.
Mainoksia jaettu yhdistyksen toiminnasta mm. Rysään, Opendooriin sekä Apua ja ystäviä arkeen-yhdistykselle.

TOIMINTA

Yhdistyksen toimihenkilö, diakoniatyön koordinaattori Eija Hård on työskennellyt osa-aikaisesti 18h/vk 1.1.- 31.5.2022 ja 1.9.- 31.12.2022. Hänen vastuullaan on ollut ViaDia Salon ruokajakoon keskittyvät tiedotuskanavat Facebook-, Instagram ja nettisivujen päivitys, ruokajakoasiakkaille jaettavien tiedotteiden, jäsenkirjeiden ja lomakkeiden laatiminen sekä osallistuminen puhelinaika varauksen hoitamiseen. Toimenkuvaan on kuulunut keskeisesti vapaaehtoisten toiminnan koordinonti ruoka-aputyössä, vapaaehtoisten koulutus sekä vuosittainen virkistystoiminta (esim. leirit ym.).

Lisäksi hän osallistui Lauantailounaiden järjestelyyn kerran kuukaudessa. Yhdistystoiminnan yleisluonteiset tehtävät, kuten tilaukset sekä laskujen hyväksyntä ja maksatus, liittyivät pääasiallisesti ruokajakeluun. Eija Hard valmisteli yhdistyksen järjestämät Nojatuolikirkot, joita pidettiin Salon Vapaaseurakunnassa yhteensä neljä kertaa.

Henkilökohtaisia sielunhoidollisia tapaamisia oli kaksi kertaa. Puhelinkontakit Kuulolla- tukipuhelimeen ovat olleet myös mahdollisia, mutta yhteydenotot vähäisiä.
Yhteydenotot ovat koskeneet enimmäkseen ruoka-avun tarvetta, mutta myös sielunhoidollista tukea on pyydetty.

Lauantailounaat ruoka-avun hakijoille aloitettiin jälleen koronarajoitteiden poistuttua 23.4.2022 ja lounas oli tarjolla yhteensä 7 kertaa vuoden aikana.
Ennen lounasta oli mahdollisuus osallistua Levähdä hetkeksi -hartauteen.

Eu-ruokakasseja jaettiin kaikkiaan 334 kpl. Eu-ruokaa jaettiin kaikkiaan 3131 kg. Eu-ruokakassien jako päättyi valtakunnallisesti 31.3.2022.

Hävikkiruokakasseja jaettiin yhteensä 1450 kpl. Kassillinen hävikkiruokaa painoi keskimäärin 4 kg. Hävikkiruokaa jaettiin yhteensä arviolta 5800 kg. Ruoka-avun piirissä oli vuositasolla noin 2682 henkilöä. Eniten ruokaa haettiin 1-2 hengen talouteen, toiseksi 3-4 hengen talouteen, kolmanneksi 5-6 hengen talouteen ja neljänneksi yli 7 hengen talouteen. Ruoka-apua hakevien kokonaismäärä nousi vuoden lopussa maksimiin eli 120 hlö/jako. Maahanmuuttajia on hakenut ruoka-apua aiemminkin, mutta ukrainalaisten määrä kaikista hakijoista nousi vuoden alusta sen loppuun mennessä n. 32 % yksiköllä. Sähköinen varausjärjestelmä mahdollistaa tarkan hakijamäärän keräämisen. (raportit liitteenä).

ViaDia Salo ry:llä on toimivat kontaktit muutamiin paikallisiin kauppoihin, joista saadaan hävikki- ja päiväystuotteina leipää ja erilaisia tuoretuotteita. Neljä vapaaehtoista kuljettaa tuotteet kaupoista ruokavaraston kylmäsäilytykseen. Hävikkituotteet on pakastettu liikkeessä ennen ViaDia Salo ry:lle luovuttamista ja ne jaetaan pakastettuina. Hävikkiruoka on jaettu valmiiksi kasseihin mahdollisimman tasapuolisesti eli kuhunkin kassiin vähintään yksi maito- ja lihatuote, leipää sekä einestuotteita. Sisällön määrä ja tuotevalikoima riippuu kullakin kerralla jaettavaksi lahjoitetun hävikkiruuan määrästä.

TAPAHTUMAT
Nojatuolikirkkoja on pidetty eri teemoilla Salon vapaaseurakunnassa yhteensä kolme kertaa 27.2. 3.7. ja 20.11.

Pastori Eija Hård oli puhujana Salon vapaaseurakunnassa vuoden aikana kaksi kertaa 16.1. ja 28.8.

ViaDia ry:n organisoiman valtakunnallisen diakoniaviikon aikana järjestettiin musiikkijumalanpalvelus teemalla Lohdutuksen lauluja ja sanoja 16.10.2022.

Kahvila Ilon lähde: ViaDia Salo ry järjesti Salon vapaaseurakunnan kahviotiloissa 20.1.2022 alkaen teemakahvila Ilon lähdettä.
Jokaisella kerralla oli oma teemansa, josta keskusteltiin kahvin lomassa. Kahvilaa pidettiin yhteensä 15 kertaa. Teemoja olivat mm. ilo, toivo, kiitollisuus, ystävällisyys, mielenkiintoinen yllätys, rakkaus, kohti Pääsiäisen iloa, piparien koristelu.

ViaDia Salon 2-vuotis synttärit pidettiin 1.4.2022 kahvittelun ja historiikin merkeissä. Pääsiäismyyjäiset järjestettiin kauppakeskus Plazassa 9.4.2022. Myyjäisissä oli tarjolla leivonnaisia sekä käsitöitä.

Joulumyyjäiset järjestettiin kauppakeskus Plazassa 17.12.2022. Myyjäisissä oli tarjolla leivonnaisia sekä käsitöitä.

Kuulolla tukipuhelin kerran viikossa tiistaisin klo 9-12. 1.1.-31.5.2022 ja 1.9.-31.12.2022.

HANKINNAT

Kattojärjestön ViaDia ry kautta saatiin avustusta STM 5000 euroa ja STEA 2000 euroa. Avustuksilla hankittiin ruokajakoon arkkupakastin ja ruoanvalmistukseen välineitä. Maksettiin kuljetuskustannuksia ja puhelin-ja nettiajanvarauskuluja. Viranomaismaksuja elintarvikehuoneistokuluista sekä palkkakuluja.

YHTEISTYÖ PAIKALLISTEN TOIMIJOIDEN KANSSA

Salossa on useita toimijoita, jotka tekevät auttamistyötä omalta arvopohjaltaan. Tutustuminen ja yhteistyön kehittäminen eri yhdistystahojen kanssa on jäänyt vähäiseksi koronatilanteen vuoksi. Ruokajaon ajankohdissa on huomioitu muiden tahojen jakama ruoka-apu, jotta ruoka-apua olisi salolaisten saatavilla joka viikko.

Salon kaupunki hyväksyi ViaDia Salo ry:n yhdeksi kasvomaskeja jakavaksi toimipisteeksi. Maskeja jaettiin pyydettäessä.

Sopimukset hävikkiruoan hakemiseksi ovat jatkuneet Mariankadun Neste K-huoltamon, K- Pirkkatorin S-Market Plazan kanssa. Satunnaisesti on saatu hävikkiruokaa Halikon Prismasta, Midsonasta, Kolmituotteelta ja Mureenasta.

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Ruokajaon toimivuus perustuu vapaaehtoisten työpanokseen. He noutivat ruuan kaupoista, pakkasivat Eu- ja hävikkiruokakassit, kirjasivat jakelutiedot Ruokaviraston tilastoihin, suorittivat käytännön jaon joka toinen viikko sekä huolehtivat varastointiin, siivoukseen ym. tehtäviin liittyvistä töistä. Vapaaehtoisia on ollut vuoden mittaan toiminnassa mukana 23 henkilöä. Vapaaehtoistyön koordinoinnista vastasi yhdistyksen työntekijä Eija Hård.

Vapaaehtoistoimijoihin on pidetty säännöllisesti yhteyttä Whatsapp-ringeillä ”Vapaaehtoiset” ja ”Pakkaajat”. Viestejä on lähetetty vähintään joka toinen viikko.

Vapaaehtoisille järjestettiin virkistysleiri Leirisalossa sekä jouluruokailu Lauantailounaan yhteydessä. Vapaaehtoisten kahvihetkiä vietettiin mm. järjestämällä Itsenäisyyspäivän juhlakahvit sekä kutsuttiin mukaan kesäiseen grillihetkeen. Vapaaehtoisille järjestettiin kesä- ja syysretket Vartsalaan.

Ruokajakelusta vastasi Sirpa Lindström. Vapaaehtoiset vuorottelivat ruokajakelun kassien pakkaamisessa ja avustamisessa.

HALLITUS

Hallitus kokoontui 8 kertaa ja teki pöytäkirjaan kirjattuja operatiivisia päätöksiä 8 asiasta.

Esa Asikainen, puheenjohtaja Eija Hård, varapj
Rosita Ahlgren, varajäsen
Olli Lindström

Sirpa Lindström Marja Tiira, varajäsen

Eija Virtanen, taloudenhoitaja

Koulutukset, tapaamiset, tapahtumat

Salon koulutuskuntayhtymä, lähi-ja sairaanhoidon opiskelijoita oli vieraana 10.3.2022. Oppilaat tutustuivat ViaDia Saloon ja saivat kokeilla mehiläisvahamaalausta.

Vapaaehtoisten virkistyspäivät Leirisalossa 15-16.7.2022. Koulutusta omavalvontasuunnitelmasta, tutustumista toisiimme erilaisin leikein, aamuhartaudet. Osallistujamäärä 15 henkilöä.

Olli Lindström oli esittelemässä ViaDia Salon toimintaa A-klinikkasäätiön kahdessa eri toimipisteessä.

Osa hallituksesta oli esittelemässä yhdistyksen toimintaa Salon ammattiopistossa

Kolme hallituksen jäsentä Sirpa ja Olli Lindström sekä Eija Hård osallistuivat RISE:n järjestämälle koulutusristeilylle 3.11.2022.

20.3.2023

Hallituksen puolesta

Eija Hård pj. ViaDia Salo